27.8 C
Thailand
วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
หน้าแรกสายการบินก่อนขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ก่อนขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

โพสต์ - เมื่อ

ก่อนขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

CAAT มีคำแนะนำมาให้ผู้โดยสารได้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการเช็กอิน

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป จะต้องใช้บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(passport) หรือ บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

*ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ภาพถ่าย ภาพแคปหน้าจอ หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ของเอกสาร ในการแสดงตนได้* เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ จึงทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ อีกทั้งยังง่ายต่อการปลอมแปลง

นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น แอปพลิเคชันบัตรประชาชนดิจิทัล ThaID หรือ แอปพลิเคชันใบขับขี่ดิจิทัล DLT QR License

ส่วนผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี ยังไม่มีบัตรประชาชน การเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง *โดยสามารถอนุโลมให้ใช้สำเนาสูติบัตรได้ในกรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดา ซึ่งชื่อของบิดาหรือมารดาที่เดินทางมาด้วยต้องปรากฏในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ต้องให้บิดาหรือมารดาแสดงเอกสารที่สามารถระบุตัวตนได้

ซึ่งหากไม่สะดวกนำสูติบัตรฉบับจริงมาใช้ในการเดินทาง หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตฉบับจริงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า เด็กสามารถทำหนังสือเดินทางได้ แม้เป็นเด็กแรกเกิด โดยดำเนินการตามระเบียบการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารทุกคน จะต้องแสดงหนังสือเดินทาง (passport) รวมถึงวีซ่า หากเดินทางไปยังประเทศที่ต้องใช้วีซ่า

CAAT แนะนำให้ตรวจสอบเอกสารของท่านให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางค่ะ 


ข้อมูลจาก : ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูล : https://www.facebook.com/photo?fbid=672453601591139&set=a.307294851440351

Latest articles

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

“SkyWalk สองแคว”

"SkyWalk สองแคว"แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจน์ที่ต้องไปเช็คอิน ! เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.

More like this

การเดินทางเข้าออก สนามบินดอนเมือง

การเดินทางเข้าออกสนามบินดอนเมือง

นำ แผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 พร้อมสร้าง terminal 3 มาฝาก

โครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 แล้วสมบูรณ์ จะสามารถยกระดับการให้บริการของตัวสนามบิน ให้เป็นสนามบิน Lowcost ที่มีศักยภาพสูงในระดับโลกได้แน่นอน

“ชั่งเพราะรัก“

สุ่มตรวจชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร AirAsia (แอร์เอเชีย) เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานปลอดภัยผ่านโครงการ "ชั่งเพราะรัก"