27.8 C
Thailand
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
หน้าแรกสายการบินเตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และขนาดแบตเตอรี่นำขึ้นเครื่อง

เตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และขนาดแบตเตอรี่นำขึ้นเครื่อง

โพสต์ - เมื่อ

เตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และการนำแบตเตอรี่ขึ้นเครื่อง

เอกสารที่ต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนขึ้นเครื่องบินผู้โดยสารสัญชาติไทย*

อายุน้อยกว่า 7 ปี – ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง

อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตขับรถ หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ

เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น

– D.DOPA

– DLT QR Licence

เอกสารที่ต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนขึ้นเครื่องบินผู้โดยสารที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารสำคัญประจำตัว เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารระบุตัวตนสำหรับผู้ลี้ภัยหรืออพยพ หรือ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว

เอกสารยืนยันตัวที่ไม่สามารถใช้ได้

ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสารระบุตัวตนตัวจริง หรือภาพถ่าย หรือ ภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการแสดงตนได้

Cr. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ข้อปฏิบัติเมื่อนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่อง

แบตเตอรี่สำรองสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ เมื่อ

– มีความจุน้อยกว่า 20,000 mAh (น้อยกว่า 100 Wh) ไม่เกิน 20 ชิ้น
– มีความจุน้อยกว่า 20,000 – 32,000 mAh (ระหว่าง 100 – 160 Wh) ไม่เกิน 2 ชิ้น

แบตเตอรี่ที่ไม่อนุญาติให้นำขึ้นเครื่อง

– เมื่อแบตเตอรี่สำรองมีความจุมากกว่า 32,000 mAh (มากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
– แบตเตอรี่สำรองทุกชนิด ไม่อนุญาตให้โหลดลงใต้ท้องเครื่องในทุกกรณี

Cr : THAISmileAirways

Latest articles

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

“SkyWalk สองแคว”

"SkyWalk สองแคว"แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจน์ที่ต้องไปเช็คอิน ! เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.

More like this

การเดินทางเข้าออก สนามบินดอนเมือง

การเดินทางเข้าออกสนามบินดอนเมือง

นำ แผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 พร้อมสร้าง terminal 3 มาฝาก

โครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 แล้วสมบูรณ์ จะสามารถยกระดับการให้บริการของตัวสนามบิน ให้เป็นสนามบิน Lowcost ที่มีศักยภาพสูงในระดับโลกได้แน่นอน

“ชั่งเพราะรัก“

สุ่มตรวจชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร AirAsia (แอร์เอเชีย) เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานปลอดภัยผ่านโครงการ "ชั่งเพราะรัก"