27.8 C
Thailand
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
หน้าแรกรถไฟ-รถประจำทางขยายเวลาเปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า 90 วัน จำนวน 8 ขบวน เริ่ม 20 พ.ย.66 เป็นต้นไป

ขยายเวลาเปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า 90 วัน จำนวน 8 ขบวน เริ่ม 20 พ.ย.66 เป็นต้นไป

โพสต์ - เมื่อ

ขยายเวลาเปิดจองตั๋วล่วงหน้า 90 วัน นำร่องขบวนรถชุด 115 คัน จำนวน 8 ขบวน เริ่ม20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน การรถไฟฯ ได้น้อมรับนโยบายนำมาพัฒนาการให้บริการ โดยล่าสุดได้ขยายเวลาเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจากเดิม 30 วัน เพิ่มสูงสุดเป็น 90 วัน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสจองซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ยาวนานขึ้น เริ่มนำร่องขบวนรถชุด 115 คัน จำนวน 8 ขบวน ในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

 • เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่
 • เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

 • เที่ยวไป : ขบวนด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี
 • เที่ยวกลับ : ขบวนด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 • เที่ยวไป : ขบวนด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย
 • เที่ยวกลับ : ขบวนด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

 • เที่ยวไป : ขบวนด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหาดใหญ่
 • เที่ยวกลับ : ขบวนด่วนพิเศษที่ 32 สถานีหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าระยะเวลา 90 วัน การรถไฟฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ จองตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน
 2. ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทาง ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึง 60
  ของระยะทางขบวนรถ จองตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 30 วัน
 3. ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางตั้งแต่ร้อยละ 60 ของระยะทางขบวนรถขึ้นไป จองตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ซึ่งกำหนดวันข้างต้นให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วย

ตัวอย่างเช่น
สายใต้ หากผู้โดยสารเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปจนถึงสถานีหัวหิน เป็นการจองตั๋วเดินทางน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ จะสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน หากระยะทางเกินจากนั้น ไปจนถึงสถานีชุมพร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน และผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นต้นไป สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน
สายเหนือ หากผู้โดยสารเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปจนถึงสถานีลพบุรี เป็นการจองตั๋วเดินทางน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซึ่งจะสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน หากระยะทางเกินจากนั้น ไปจนถึงสถานีพิษณุโลก สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่สถานีศิลาอาสน์อุตรดิตถ์เป็นต้นไป สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน
สายตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นหนองคาย หากผู้โดยสารเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปจนถึงชุมทางแก่งคอย เป็นการจองตั๋วเดินทางน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซึ่งจะสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน หากระยะทางเกินจากนั้น ไปจนถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน และผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่สถานีเมืองพลเป็นต้นไป สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน
สายตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นอุบลราชธานี หากผู้โดยสารเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปจนถึงสถานีสระบุรี เป็นการจองตั๋วเดินทางน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซึ่งจะสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน หากระยะทางเกินจากนั้น ไปจนถึงสถานีนครราชสีมา สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน และผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่สถานีลำปลายมาศเป็นต้นไป สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน

ทั้งนี้ สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ D-Ticket สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Latest articles

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

“SkyWalk สองแคว”

"SkyWalk สองแคว"แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจน์ที่ต้องไปเช็คอิน ! เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.

More like this

เที่ยวทุ่งดอกไม้งาม ต้อนรับลมหนาวกับ KIHA 183

14 ทริป 8 เส้นทางสุดพิเศษ ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 กับ 14 ทริป 8 เส้นทางสุดพิเศษ โดยมีให้เลือกทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ ราคาท่านละ 1,499 บาท และแบบพักค้างคืน ราคาท่านละ 3,999 บาท

ทริปขบวนรถไฟลอยน้ำ KIHA 183 รอบสอง

นั่งรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมกับเช็กอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดUnseen เยือนผาเสด็จ หรือ ผาเสด็จพัก แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมเลือกถ่ายภาพประทับใจกับทุ่งดอกเบญจมาศ ทุ่งดอกทานตะวัน สวนเฟิร์นนานาพันธุ์ และปิดท้ายด้วยการนั่ง KIHA 183 ชมพระอาทิตย์ตกดินเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

แหล่งท่องเที่ยว – สถานีรถไฟจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ

สถานีจุกเสม็ดเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรี ให้บริการรถไฟขบวนพิเศษ ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 06.55 น. ถึงสถานีบ้านพลูตาหลวง เวลา 11.20 น. ถึงสถานีอู่ตะเภา เวลา 11.32 น. และถึงสถานีจุกเสม็ด เวลา 11.45 น.