@กาแฟ คลองหก – แอทคาเฟ่ คลองหก

Cafe’and coworking space
Free WiFi unlimited
ปลั๊กไฟทุกจุด

Coffee/non coffee
Homemade cakes
Toast and waffle

วันหยุดต่อเนื่อง ร้านเปิดปกตินะ ตั้งแต่วันศุกร์ที่14ต.ค 65 ร้านเปิด11.00-23.00น.

DewyCactus Dew At cafe’คลองหก
081 618 5198
https://maps.app.goo.gl/ToMrmqHjZ8amKCcX6