12.3 C
New York
วันเสาร์, มีนาคม 25, 2023

ร้านอาหาร เชียงใหม่ ร่วม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 – 2566

ร้านอาหาร เชียงใหม่ ร่วม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 – 2566

ร้านตาลอ่อน

ร้านตาลอ่อน

ร้านเปิด ถึง 20:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ฟ้าธาราคอฟฟี่

ฟ้าธาราคอฟฟี่

 อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

WHY RIBS AND RUMPS

WHY  RIBS AND RUMPS

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ตุ๊กกี้ เพลส

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ซูซิเก็กโกะ

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ซอมไวน์ แอนด์ ไดน์

ซอมไวน์ แอนด์ ไดน์

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ขม ช็อกโกแลตเฮาส์

ขม ช็อกโกแลตเฮาส์

ร้านเปิด ถึง 18:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

เท็นเท็น สุกี้ยากี้

เท็นเท็น สุกี้ยากี้

ร้านเปิด ถึง 21:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านอาหารญี่ปุ่น โกโร่

ร้านอาหารญี่ปุ่น โกโร่

ร้านเปิด ถึง 23:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ภัตตาคารตูลู่

ภัตตาคารตูลู่

ร้านเปิด ถึง 22:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านอาหารคำดารา

ร้านอาหารคำดารา

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ข้าวซอยเฟื่องฟ้า

ร้านเปิด ถึง 20:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านคั่วไก่นิมมาน

ร้านคั่วไก่นิมมาน

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

เฌย คาเฟ่ บิสโทร

เฌย คาเฟ่ บิสโทร

ร้านเปิด ถึง 20:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

เจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย

เจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านน้องก้อย

ร้านน้องก้อย

ร้านเปิด ถึง 19:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

กิ่งไกร เชียงใหม่

กิ่งไกร เชียงใหม่

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ดีช๊อตโต้ คอฟฟี่

ดีช๊อตโต้ คอฟฟี่

ร้านเปิด ถึง 18:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านกู๊ดเดย์

ร้านกู๊ดเดย์

 อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาวันนิมมาน

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาวันนิมมาน

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาวันนิมมาน

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาวันนิมมาน

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

เยสเตอเดย์ คาเฟ่

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

อ๊อคโทเบอร์

อ๊อคโทเบอร์

ร้านเปิด ถึง 20:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ออย-โอ๊ด หมูกระทะ

ออย-โอ๊ด หมูกระทะ

ร้านเปิด ถึง 22:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านแคบหมูจันทร์เพ็ญ

ร้านแคบหมูจันทร์เพ็ญ

ร้านเปิด ถึง 18:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านน้องกิ๊ฟ

ร้านเปิด ถึง 19:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

วันดี

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาแปงคาเฟ่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาแปงคาเฟ่

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านไทย-เดนมาร์ค สาขาแก้วนวรัฐ

ร้านไทย-เดนมาร์ค สาขาแก้วนวรัฐ

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ท่าจีนชมจันทร์พลัส

ท่าจีนชมจันทร์พลัส

ร้านเปิด ถึง 23:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านหมูทอดกาดหลวงบายดำรงค์

ร้านหมูทอดกาดหลวงบายดำรงค์

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

กินอยู่ได้

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

หจก.กั๊ตจังจุ่มแอนด์กี้

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ภูเก็ตซีฟู้ด จ.เชียงใหม่

ภูเก็ตซีฟู้ด จ.เชียงใหม่

ร้านเปิด ถึง 23:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

แกงร้อนบ้านสวน

แกงร้อนบ้านสวน

ร้านเปิด ถึง 22:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ชาบู ชาบู นางใน เชียงใหม่

ชาบู ชาบู นางใน เชียงใหม่

ร้านเปิด ถึง 21:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านนีโอสุกี้ สาขามีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่)

ร้านนีโอสุกี้ สาขามีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่)

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ร้านสะเปาคำ

ร้านสะเปาคำ

ร้านเปิด ถึง 23:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง

ชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

มีนา

อาหารและเครื่องดื่ม

สันกำแพง, เชียงใหม่

อิ่มปลาเผา เชียงใหม่

อิ่มปลาเผา เชียงใหม่

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่มเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง สาขาเชียงใหม่

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง สาขาเชียงใหม่

ร้านเปิด ถึง 21:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

หางดง, เชียงใหม่

เฮือนใจ๋ยอง

เฮือนใจ๋ยอง

อาหารและเครื่องดื่ม

สันกำแพง, เชียงใหม่

ร้านลีลาชาบู

อาหารและเครื่องดื่ม

แม่ริม, เชียงใหม่

คาเฟ่บ้านดิน

คาเฟ่บ้านดิน

 อาหารและเครื่องดื่ม

แม่ริม, เชียงใหม่

ร้านโป่งแยงแอ่งดอย

ร้านโป่งแยงแอ่งดอย

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

แม่ริม, เชียงใหม่

เฮือนทิพย์

อาหารและเครื่องดื่ม

ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

ก๋วยเตี๋ยวเก๊ามะขาม สันป่าตอง เชียงใหม่

อาหารและเครื่องดื่ม

สันป่าตอง, เชียงใหม่

ร้านอาหารริเวอร์ไซด์บาร์แอนด์เรสเตอร์รอง

ร้านอาหารริเวอร์ไซด์บาร์แอนด์เรสเตอร์รอง

อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

วีที แหนมเนือง

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ลาวญวน เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ลาวญวน เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ร้านเปิด ถึง 21:00 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ไส้อั่วแม่หนิม

ไส้อั่วแม่หนิม

ร้านเปิด ถึง 18:30 | อาหารและเครื่องดื่ม

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

Related Articles

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
3,752ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

เนื้อหาล่าสุด