โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร ร่วมเราเที่ยวด้วยกัน ทั่วประเทศ 76 จังหวัด – สิทธิที่ได้รับ

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 65

แม้ สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเต็ม ซึ่งแต่ละวันจะมีสิทธิ์หลุด จากการไม่ไปใช้บริการจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีบางโรงแรมสามารถจะตื่นเช้า 06.00 มาคอย คลิกส่งสิทธิ์การจองให้เราได้ โดยต้องโทรไปคุยรายละเอียดกับทางโรงแรมไว้ก่อน

Timeline เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

หมายเหตุ

1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ได้

2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้

3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้

จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 -23 ต.ค.65 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

ขั้นตอนการจองโรงแรม “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”


ขั้นตอนที่1  :  ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้แล้ว ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

ขั้นตอนที่2  :  จองที่พักโดยตรงกับโรงแรมเท่านั้น

 • วิธีการจองผ่านโทรศัพท์/เว็บไซต์/ Line, Facebook, E-mail ของโรงแรมโดยตรง
 • เข้าไปค้นหาข้อมูลโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • จองโรงแรมได้
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 • จองที่พักได้ในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน
 • จองโรงแรมได้ไม่เกิน15ห้อง/คืน/คน (รวมสิทธิ์เดิมที่เคยใช้ไปด้วย)

ขั้นตอนที่ 3  :  โรงแรมทำการจองที่พักให้ลูกค้า (บุ๊กกิ้ง)

 • โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ของนักท่องเที่ยว
 • โรงแรมจะขอรหัส 4 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ที่นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • โรงแรมทำการจองห้องพักให้ประชาชนผ่านแอปฯถุงเงิน

ขั้นตอนที่ 4  :  การชำระเงิน

 • เมื่อโรงแรมจองสำเร็จ ข้อมูลการจองของนักท่องเที่ยวจะวิ่งเข้าเป๋าตัง
 • นักท่องเที่ยวชำระค่าที่พัก 60% ผ่าน G Wallet บนแอปเป๋าตัง (ต้องชำระเงินภายในเวลา23.59 น.ของวันที่ทำการจอง)

ขั้นตอนที่5  :  การจ่ายเงินสำเร็จ

 • นักท่องเที่ยวรับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จโดยข้อมูลการจองของนักท่องเที่ยวจะอยู่ในแอปฯเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 6 :  นักท่องเที่ยวเช็คอิน

 • เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก
 • นักท่องเที่ยวสแกน QR เช็คอินบนแอปเป๋าตัง
 • โรงแรมสแกนหน้านักท่องเที่ยวผ่านแอปถุงเงิน
 • นักท่องเที่ยวได้รับ อี-เวาเชอร์ 600 บาท/คืน ณ 17.00 น.ของวัน

ขั้นตอนที่ 7 : เช็คเอ้าท์

 • ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวได้ถึงเวลา 23.59น.ของวันเช็คเอ้าท์ 

11. ถ่ายรูปหน้าตัวเอง โดยให้รูปหน้าอยู่ในกรอบพอดี รอ SMS ยืนยันและเริ่มใช้งานได้

** สำคัญมาก ** ผู้ใช้สิทธิต้องเดินทางไปด้วย เพราะมีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในวันเช็คอินเข้าพัก

ค้นหาโรงแรม ร้านอาหาร “เราเที่ยวด้วยกัน” แยกตามภาค

รายชื่อโรงแรมตามภาค รายชื่อร้านอาหารตามภาค
โรงแรม  ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงแรม  ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงแรม  ภาคกลาง 22 จังหวัด
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดนครปฐม
6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
8.จังหวัดปทุมธานี
9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
11.จังหวัดพิษณุโลก
12.จังหวัดเพชรบูรณ์
13.จังหวัดลพบุรี
14.จังหวัดสมุทรปราการ
15.จังหวัดสมุทรสงคราม
16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสิงห์บุรี
18.จังหวัดสุโขทัย
19.จังหวัดสุพรรณบุรี
20.จังหวัดสระบุรี
21.จังหวัดอ่างทอง
22.จังหวัดอุทัยธานี

โรงแรม  ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

โรงแรม  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ชื่อโรงแรม  ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดสตูล
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. จังหวัดยะลา
ร้านอาหาร  ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ร้านอาหาร  ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ร้านอาหาร  ภาคกลาง
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดนครปฐม
6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
8.จังหวัดปทุมธานี
9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
11.จังหวัดพิษณุโลก
12.จังหวัดเพชรบูรณ์
13.จังหวัดลพบุรี
14.จังหวัดสมุทรปราการ
15.จังหวัดสมุทรสงคราม
16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสิงห์บุรี
18.จังหวัดสุโขทัย
19.จังหวัดสุพรรณบุรี
20.จังหวัดสระบุรี
21.จังหวัดอ่างทอง
22.จังหวัดอุทัยธานี

ร้านอาหาร  ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

ร้านอาหาร  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ร้านอาหาร  ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา
ที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน.comที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน.com

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 8 ก.ค. – 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00น.) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง ในการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย

2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 31 ต.ค. 2565

หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.

สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

 • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 31 ต.ค. 2565
 • สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.
 • ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น
 • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว
 • สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 65 เท่านั้น

เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
คลิก https://airline.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/

เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
  1. (1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  2. (2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 • ประชาชนผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถขอรับสิทธิตามโครงการ
  • เป็นการจองตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ผู้จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางในการจองตั๋วเครื่องบินดังกล่าวด้วย และจะต้องมีชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรโดยสารที่สะกดถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน
  • การจองตั๋วเครื่องบินจะต้องมีรหัสจอง (Booking No.) ความยาว 6 หรือ 8 หลักที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน ที่ร่วมโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
  • วันโดยสารเครื่องบินจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ Check in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขากลับ (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือหลังวันที่ Check out ออกจากห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • สนามบินที่อยู่ในเส้นทางบิน จะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับห้องพักที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน)
  • ประชาชนผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวแล้วจริง โดยรัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน
  • การจองตั๋วเครื่องบินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ยกตัวอย่างเช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร โดยไม่คำนึงถึงจำนวนคืนที่จองห้องพัก)
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จำนวนสิทธิที่ถูกใช้งานคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองเสมอ (เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน) แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
  • การใช้สิทธิขั้นต่ำคือ 2 ผู้โดยสารต่อการจอง 1 ครั้ง (เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่ในกรณีนี้รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับ 1 ผู้โดยสารเท่านั้น)
  • ในกรณีที่จองตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับอย่างในอย่างหนึ่ง) จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วได้เพียงครึ่งหนึ่ง ของมูลค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
 • ก่อนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ประชาชนจะต้องดำเนินการ Check in และ Check out จากห้องพักได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • Booking No. ของตั๋วเครื่องบินที่มีผู้นำไปใช้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ลงทะเบียนซ้ำได้อีก
 • เมื่อประชาชนผู้ลงทะเบียนได้ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว ประชาชนยอมรับว่า
  • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
  • หากผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินไม่ถูกต้อง จนทำให้เที่ยวบินที่ต้องการรับสิทธิไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ประชาชนจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวในภายหลังได้อีก (หมายเหตุ: กล่าวคือผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถนำการจองตั๋วเครื่องบินอื่น ๆ มาใช้การขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักเดิมดังกล่าวจากโครงการได้อีก อีกทั้งตั๋วเครื่องบินที่ใช้ลงทะเบียนไปแล้วจะไม่สามารถนำใช้ขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักอื่น ๆ ในโครงการได้อีก)
  • ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้อีก หากรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • รัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน โดยจะยึดถือข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากสายการบินในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นสำคัญ
 • การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนตั๋วเครื่องบิน
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดไม่ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน กรุณาติดต่อกับสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยตรงและแจ้งยืนยันหลักฐาน เช่น บัตรประชาชนใหม่และเก่า, หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น เพื่อให้สายการบินตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันและดำเนินการแก้ไขข้อมูลนำส่งให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ถูกต้อง
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนของตน แต่มีชื่อกลาง (Middle name) และ/หรือเครื่องหมายวรรคตอน (เช่น เครื่องหมายยัติภังค์ ‘-‘) และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั่วเครื่องบิน กรุณาติดต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ที่ปรากฏท้ายหน้าเว็บนี้
 • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั้งแต่ 8 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 21.00น) และสามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น
 • หมายเหตุ สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ในกรณีที่ประชาชนกรอกข้อมูลเข้ามาถูกต้องแล้ว ภายในกำหนดไม่เกิน 5 พ.ย. 65 พบว่าข้อมูลจากสายการบินไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย.65 เท่านั้น

ลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
  1. (1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  2. (2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 • ประชาชนผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถขอรับสิทธิตามโครงการ
  • เป็นการจองตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ผู้จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางในการจองตั๋วเครื่องบินดังกล่าวด้วย และจะต้องมีชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรโดยสารที่สะกดถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน
  • การจองตั๋วเครื่องบินจะต้องมีรหัสจอง (Booking No.) ความยาว 6 หรือ 8 หลักที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน ที่ร่วมโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
  • วันโดยสารเครื่องบินจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ Check in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขากลับ (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือหลังวันที่ Check out ออกจากห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • สนามบินที่อยู่ในเส้นทางบิน จะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับห้องพักที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน)
  • ประชาชนผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวแล้วจริง โดยรัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน
  • การจองตั๋วเครื่องบินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ยกตัวอย่างเช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร โดยไม่คำนึงถึงจำนวนคืนที่จองห้องพัก)
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จำนวนสิทธิที่ถูกใช้งานคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองเสมอ (เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน) แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
  • การใช้สิทธิขั้นต่ำคือ 2 ผู้โดยสารต่อการจอง 1 ครั้ง (เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่ในกรณีนี้รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับ 1 ผู้โดยสารเท่านั้น)
  • ในกรณีที่จองตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับอย่างในอย่างหนึ่ง) จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วได้เพียงครึ่งหนึ่ง ของมูลค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
 • ก่อนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ประชาชนจะต้องดำเนินการ Check in และ Check out จากห้องพักได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • Booking No. ของตั๋วเครื่องบินที่มีผู้นำไปใช้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ลงทะเบียนซ้ำได้อีก
 • เมื่อประชาชนผู้ลงทะเบียนได้ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว ประชาชนยอมรับว่า
  • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
  • หากผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินไม่ถูกต้อง จนทำให้เที่ยวบินที่ต้องการรับสิทธิไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ประชาชนจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวในภายหลังได้อีก (หมายเหตุ: กล่าวคือผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถนำการจองตั๋วเครื่องบินอื่น ๆ มาใช้การขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักเดิมดังกล่าวจากโครงการได้อีก อีกทั้งตั๋วเครื่องบินที่ใช้ลงทะเบียนไปแล้วจะไม่สามารถนำใช้ขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักอื่น ๆ ในโครงการได้อีก)
  • ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้อีก หากรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • รัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน โดยจะยึดถือข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากสายการบินในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นสำคัญ
 • การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนตั๋วเครื่องบิน
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดไม่ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน กรุณาติดต่อกับสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยตรงและแจ้งยืนยันหลักฐาน เช่น บัตรประชาชนใหม่และเก่า, หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น เพื่อให้สายการบินตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันและดำเนินการแก้ไขข้อมูลนำส่งให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ถูกต้อง
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนของตน แต่มีชื่อกลาง (Middle name) และ/หรือเครื่องหมายวรรคตอน (เช่น เครื่องหมายยัติภังค์ ‘-‘) และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั่วเครื่องบิน กรุณาติดต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ที่ปรากฏท้ายหน้าเว็บนี้
 • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั้งแต่ 8 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 21.00น) และสามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น
 • หมายเหตุ สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ในกรณีที่ประชาชนกรอกข้อมูลเข้ามาถูกต้องแล้ว ภายในกำหนดไม่เกิน 5 พ.ย. 65 พบว่าข้อมูลจากสายการบินไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย.65 เท่านั้น

ลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน