27.8 C
Thailand
วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023
หน้าแรกต่างประเทศการเดินทางเข้าเมียนมาร์ สำหรับนักท่องเที่ยว

การเดินทางเข้าเมียนมาร์ สำหรับนักท่องเที่ยว

Published on

โครงข่ายรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล

spot_img

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมียนมา

facebook สถานเอกอัครราชทูต 8 กันยายน เวลา 19:49 น. ณ กรุงย่างกุ้ง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมียนมา (สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าเมียนมาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) และผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว)

(1) ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมียนมาทุกคน จะต้องซื้อประกันการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 จากประเทศของตนเอง (ประเทศไทย) หรือจากบริษัทประกันที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล หรือจาก Myanma Insurance (https://www.mminsurance.gov.mm/)

(2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาว่า ปัจจุบัน

เมียนมาได้บังคับใช้กฎระเบียบที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมียนมา ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ให้นักท่องเที่ยวต้องแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดกับทางการเมียนมา และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจน

ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางเข้าเมียนมาเป็นไปด้วยความสะดวก ในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้นักท่องเที่ยวเตรียมเงินสดมาให้เพียงพอต่อการท่องเที่ยวในเมียนมาตามระยะเวลาที่วางแผนไว้และปลอดภัยเพียงพอต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบข้อมูลว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้นักท่องเที่ยวแสดงเงินสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า

(3) เตรียมหลักฐานการจองโรงแรมหรือหลักฐานที่พำนักระหว่างการท่องเที่ยว

(4) เตรียมหลักฐานการจองบัตรโดยสารเที่ยวขากลับประเทศไทยหรือปลายทางอื่น ๆ โดยมีการระบุวันและเวลาที่ชัดเจน

มาตรการเดินทางเข้าเมียนมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ที่มา : https://yangon.thaiembassy.org/

  • การขอวีซ่า

        วีซ่าท่องเที่ยว ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทั่วไปที่จะเดินทางไปยังเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า โดยสามารถพำนักในเมียนมาได้ไม่เกิน 14 วัน ทั้งนี้ หากต้องการท่องเที่ยวมากกว่า 14 วันจะต้องยื่นขอวีซ่าที่ https://evisa.moip.gov.mm/ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา รวมถึงไม่เดินทางไปยังพื้นที่หวงห้ามหากไม่ได้รับอนุญาต (พื้นที่หวงห้ามสำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวใน มม. http://www.mip.gov.mm/restricted-areas-for-foreigners-tourist-travelling-in-the-country/

        วีซ่าธุรกิจและวีซ่าอื่นๆ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ https://evisa.moip.gov.mm/ 

        ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย

                  ที่อยู่        110 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

                  โทรศัพท์   02 233 2237, 02 233 7250, 02 234 4698, 02 237 7744

                  โทรสาร    02 236 6898, 02 233 7250

                  อีเมล์       bkkmyanmar2013@gmail.com 

มาตรการเดินทางเข้าเมียนมา (มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566) 

        ผู้โดยสารจะต้องซื้อประกันการรักษาพยาบาลที่เกิดจากโควิด-19 จากประเทศของตนเอง หรือจากบริษัทประกันที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล หรือจาก Myanma Insurance (https://www.mminsurance.gov.mm/) โดยจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อประกันให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง และแสดงเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาเมื่อเดินทางถึงสนามบินในเมียนมา ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีอาการที่เกี่ยวกับโควิด-19 จะถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Diagnostics Test (หรือ ATK) โดยหากผลตรวจเป็นบวก จะถูกแยกตัวเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

  • ลงทะเบียนกับแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

        ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมียนมาในช่วงเวลานี้ โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น โดยโปรดลงทะเบียนกับแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านลิ้งค์ shorturl.at/fiJ45 

การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย

         ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้ครบถ้วน ได้เเก่ (1) ไวรัสตับอักเสบชนิด A (2) ไทฟอยด์ (3) บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ (4) ไข้สมองอักเสบ (5) พิษสุนัขบ้า (2 เข็ม) (6) โควิด-19 (หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด ต้องคำนวณระยะเวลาให้พอดี เพราะต้องฉีดวัคซีนอื่น ๆ ให้ครบโดสก่อน แล้วเว้น 1 เดือน จึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้) และ (7) ไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ สามารถฉีดวัคซีนได้ที่คลีนิคเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ (https://www.thaitravelclinic.com/) ทั้งนี้ แพทย์จะให้คำแนะนำได้ว่าควรฉีดวัคซีนใดบ้าง โดยพิจารณาจากประเทศที่จะเดินทางไป

ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

         ระบบโทรศัพท์ในเมียนมายังไม่เสถียรมากนัก การใช้งานระบบโรมมิ่งของโทรศัพท์มือถือจากประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ได้กับทุกเครือข่ายและจำกัดอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้น ท่านที่ประสงค์จะใช้โทรศัพท์มือถือในเมียนมาควรซื้อซิมการ์ดท้องถิ่น นอกจากนี้ ไฟฟ้าในเมียนมายังดับบ่อยครั้งระหว่างวัน แต่โรงแรมชั้นนำทั่วไปในกรุงย่างกุ้งและเมืองใหญ่ต่าง ๆ มักจะมีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ใช้ในกรณีกระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ

ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา/กัญชงเข้าเมียนมา

         กฎหมายท้องถิ่นเมียนมากำหนดให้ (1) ผู้ใดเพาะปลูก ครอบครอง ขนส่ง หรือส่งผ่านมีโทษจำคุก 5-10 ปี และ (2) ผู้ใดกระจาย จำหน่าย นำเข้า และส่งออกมีโทษจำคุก 15 ปี หรือตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต

การต่ออายุ Stay Permit

          เอกสารที่สำคัญที่จะต้องใช้ในการต่ออายุ Stay Permit คือหนังสือรับรองจากกระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/วัตถุประสงค์ที่ท่านเข้ามาพำนักในเมียนมาว่ามาพำนักอาศัยในประเทศเมียนมา การต่ออายุ Stay Permit ก็จะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานของประเทศเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของท่าน เพื่อรับหนังสือรับรองสำหรับนำไปยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department) เช่น หากมาทำธุรกิจการค้าก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา หากมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือโรงแรม ก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมของเมียนมา สำหรับนักศึกษาต่างชาติก็ต้องขอหนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษาของเมียนมา เป็นต้น

          ในการขอหนังสือรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง บริษัทนายจ้างจะต้องมาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอเอกสารรับรองความเป็นคนไทย และขออำนวยความสะดวก ซึ่งบริษัทนายจ้างจะต้องนำเอาหนังสือเดินทางของคนไทยพร้อมสำเนา และหนังสือนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กงสุล เพื่อออกหนังสือรับรองให้ต่อไป

          เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุ Stay Permit มีดังนี้

       1. หนังสือรับรองจากกระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       2. หนังสือเดินทาง

       3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีการตรวจลงตราเข้าประเทศเมียนมา

       4. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

       5. รูปถ่าย 3 ใบ พร้อมทั้งแบบคำร้อง

          เมื่อยื่นเอกสารครบตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันมารับ Stay Permit ต่อไป ปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

การเดินทางสัญจรภายในเมียนมา

          การเดินทางระหว่างเมืองในเมียนมา หากเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงย่างกุ้ง สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ แต่สภาพรถ ทั้งรถประจำทาง และรถแท็กซี่ หรือรถตู้รับจ้าง มักจะมีสภาพเก่า และคนขับรถส่วนมากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ การใช้บริการแท็กซี่มีอย่างแพร่หลายในกรุงย่างกุ้งและเมืองใหญ่ต่างๆ แต่ผู้โดยสารควรต่อรองราคา เนื่องจากรถแท็กซี่ทั่วไปจะไม่มีมิเตอร์ อีกทั้งสภาพถนนระหว่างเมืองต่างๆ ก็มีสภาพไม่ดีเป็นหลุม เป็นบ่อ โดยเฉพาะหน้าฝน นอกจากนี้ เมียนมามีรถไฟเชื่อมระหว่างจังหวัดที่สำคัญทั่วประเทศ ราคาถูก แต่ไม่สะดวกและใช้เวลาเดินทางนานมาก การเดินทางโดยสายการบินท้องถิ่นจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

          สำหรับการบินภายในประเทศจะสะดวกที่สุด แต่ตารางการบินอาจไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินอย่างกะทันหันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติ ผู้โดยสารควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นผิดเที่ยวบินเนื่องจากทุกเที่ยวบินภายในประเทศใช้ประตู (gate) เดียวกัน ในช่วงฤดูฝน หรือฤดูมรสุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินบ่อยครั้งเนื่องจากระบบสนามบินในต่างจังหวัดไม่มีระบบนำร่องโดยเฉพาะในภาคใต้ของเมียนมา แต่สภาพของเครื่องบินและการบริการภายในเครื่องบินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมา

       1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมืองของเมียนมากับบุคคลทั่วไปที่ไม่รู้จักมักคุ้น

       2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา

       3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาก็ควรขออนุญาตเช่นกัน

       4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

       5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศหรือชาวเมียนมาในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาจำนวนมากที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี

       6. เมียนมาได้เปลี่ยนชื่อประเทศแล้ว จึงไม่ควรใช้ชื่อเดิม (Burma) กับชาวเมียนมา

       7. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย

       8. ควรระมัดระวังเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่มจากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควรดื่มน้ำที่บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย

       9. ทางการเมียนมาอาจห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไปเมืองที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวของเมียนมา ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน

การปฏิบัติตนเมื่อประสบปัญหา

          ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากท่านประสบเหตุในต่างประเทศ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทันที

กรณีที่ท่านถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายของเมียนมา

          ขอให้ท่านรีบติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 5090926 โดยขอให้ท่านแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้กับเจ้าหน้าที่กงสุล

        1. ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง

        2. วันที่เดินทางถึง และวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเมียนมา ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง (หากมี)

        3. วัน เวลา และสถานที่ที่ถูกจับกุม โรงพักที่ท่านจะถูกนำตัวไปสอบสวน

        4. ข้อหา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการถูกจับกุมโดยย่อ

        5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของญาติในประเทศไทย

          สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเจ้าหน้าที่กงสุล และล่ามเดินทางไปดูแลความเป็นอยู่ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดในทันที

กรณีที่ท่านเป็นผู้เคราะห์ร้าย

          ขอให้ท่านรีบขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กงสุล  โดยเดินทางมาด้วยตนเอง (หากสามารถทำได้) โดยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง อาทิ หนังสือเดินทาง ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (อาทิ ขอเดินทางกลับประเทศ ขอให้ติดต่อญาติในประเทศไทย) ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ เพื่อหาทางช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

กรณีอยู่เกินกว่าที่การตรวจลงตรากำหนดไว้

          หากท่านพำนักอยู่ในเมียนมานานเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการเข้าเมืองของเมียนมา ซึ่งหากท่านอยู่เกินกำหนดไม่เกิน 2 สัปดาห์ ท่านสามารถชำระค่าปรับในอัตราวันละ 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ที่ท่าอากาศยานกรุงย่างกุ้งก่อนเดินทางออกจากเมียนมา แต่หากอยู่เกินกำหนดมากกว่า 2 สัปดาห์  ท่านอาจจะต้องชำระค่าปรับที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงย่างกุ้ง หรือในบางกรณีท่านอาจถูกจับกุมได้

          กรณีการตรวจลงตราหมดอายุ หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทันที และควรหมั่นตรวจสอบอายุการตรวจลงตรา เพราะหากการตรวจลงตราหมดอายุท่านอาจถูกปรับ จำคุก และ/หรือเนรเทศกลับประเทศไทยได้

บทลงโทษในความผิดบางประการของเมียนมา

        1. คดียาเสพติด  หากมีไว้เสพ ศาลจะพิพากษาจำคุกระหว่าง 7 – 15 ปี

        2. หากมีไว้จำหน่าย ศาลจะพิพากษาประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

        3. คดีประมง ศาลจะพิพากษาจำคุกระหว่าง 7 – 10 ปี   (ไต้ก๋งเรือจะถูกจำคุกนานกว่าลูกเรือธรรมดา) และเสียค่าปรับอีกจำนวนหนึ่ง

        4. คดีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ศาลจะพิพากษาจำคุก 1 – 3 ปี

        5. คดีอาวุธปืน ศาลจะพิพากษาจำคุกระหว่าง 2 – 12 ปี

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ในพม่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

          โทรศัพท์                             01-222-784, 01-226-721, 01-226-728  ต่อ 119

          โทรสาร                              01-221-731

          โทรศัพท์ (ดาวเทียม)              02-3546200-1

          โทรสาร (ดาวเทียม)               02-3546198

          เบอร์ฉุกเฉิน (สำหรับคนไทย)     +95 9880916795 หรือ เบอร์สำรอง +95 9797002801

          Official Thai Consular ID Line: @395cxuuo (มี @) หรือ เบอร์ +95 9797002801

          อีเมล์                                  consular.ygn@mfa.go.th

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

          โทรศัพท์/โทรสาร                  01-514-474

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                  09-863-5604

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

          โทรศัพท์/โทรสาร                   01-403-271

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-502-5262

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

          โทรศัพท์/โทรสาร                   01-524-168

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-516-3745

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ

          โทรศัพท์/โทรสาร                   01-510-731   

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-862-7149

สำนักงานการบินไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง

          โทรศัพท์ 019-345-210-4         สนามบิน 533-172-3

          โทรศัพท์เคลื่อนที่               09-510-0747/ 09-503-3946

สำนักงานบริษัท บางกอกแอร์เวย์

          โทรศัพท์                             01-255-122

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-204-2453

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM)

  เว็บไซต์ www.tbam1997.com

         FB: @tbamsince1997

         Line ID: tbamoffice

การเดินทางเข้าเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง สายการบิน AirAsia

เอกสารที่เจ้าหน้าที่เลือกตรวจสอบ : ข้อมูลผู้เดินทางเข้าพม่า (ก.ย. 2566)

เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง

1. พาสปอร์ต

2. เอกสา่รการทำประกันการเดินทาง (ผมซื้อแบบไม่ครอบคลุมเรื่องโควิท) ในราคา 200บาท

ตรวจเอกสารที่สนามบินย่างกุ้ง

1. เอกสารสุขภาพ – สายการบินแจกบนเครื่อง

2. เอกสารเข้าเมือง – สายการบินแจกบนเครื่อง

3. เอกสารการจองที่พักในเมืองย่างกุ้ง

4. เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (ดูจากมือถือได้ แต่ผมปริ้นท์ไปเพราะหยิบดูสะดวก)

Cr : Keng Shadow-man

Latest articles

เดือนตุลาคม มีวันหยุดยาว 2 ช่วง

เดือนตุลาคม ​ มีวันหยุดยาวอะไรบ้าง หยุด 2 ช่วงวันไหนบ้าง เช็คเลย

รถไฟขบวนด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ตกราง งดเดินรถเชียงใหม่ – กทม.

30 ก.ย.66 เวลา 05:48 น. รถไฟขบวนด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ตกราง หลังน้ำป่าทะลัก ระหว่างสถานีแก่งหลวง-บ้านปิน จ.แพร่ จนท.อยู่ระหว่างกู้ขบวนรถฯ

CentralThe1CreditCard เที่ยวญี่ปุ่น 2566 ลด Agoda 12%

โปรตั้งแต่สนามบินไปจนถึงญี่ปุ่น ไม่ว่าจะบิน ทัวร์ตะลุยทำกิจกรรมต่างๆ ยันเข้าที่พัก แค่มีบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใบเดียวจบ

ตู้ Drop&Go ของ Glean(กรีน) คืออะไร?

เก็บขวดใสใส่ตู้ ตู้ Drop&Go สะสมแต้มแลกรางวับ

More like this

CentralThe1CreditCard เที่ยวญี่ปุ่น 2566 ลด Agoda 12%

โปรตั้งแต่สนามบินไปจนถึงญี่ปุ่น ไม่ว่าจะบิน ทัวร์ตะลุยทำกิจกรรมต่างๆ ยันเข้าที่พัก แค่มีบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใบเดียวจบ

Gardens by the Bay (การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์) สิงคโปร์

Gardens by the Bay (การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์) ตั้งอยู่ใกล้กับผืนน้ำของ Marina Bay (อ่าวมารีน่า) ใจกลางสิงคโปร์ และเป็นสถานที่พักผ่อนที่ยอดเยี่ยมของบรรดาคนรักธรรมชาติ

ขึ้นราคาค่าเข้าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ต.ค. 66

ค่าเข้าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง จากเดิม 10,000 จ๊าด หรือ 173.86 บาท ขยับเป็น 20,000 จ๊าด หรือ 347.73 บาท มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2566