อัตราค่าโดยสาร-รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

ขอแจ้งตารางเดินรถประจำ
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 15-16 ตุลาคม 2565

🚇รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 🚇

⏰เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
05.30 น.-24.00 น.
ให้บริการตามตารางเวลาเดินรถปกติ
โดยให้บริการรถไฟจำนวน 7 ขบวน
………………………………
🚇สายบางซื่อ-รังสิต (สายสีแดงเหนือ)
▪️ช่วงเวลาเร่งด่วน ความถี่ 12.00 นาที
▪️นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ความถี่ 20.00 นาที
รถไฟฟ้าเที่ยวแรก เวลา 05.30 น.
รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย เวลา 24.00 น.
………………………………
🚇สายบางซื่อ – ตลิ่งชัน (สายสีแดงตะวันตก)
▪️ช่วงเวลาเร่งด่วน ความถี่ 20.00นาที
▪️นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ความถี่ 30.00นาที
รถไฟฟ้าเที่ยวแรก เวลา 05.30 น.
รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย เวลา 24.00 น.
………………………………

หมายเหตุ : เส้นทางบางซื่อ-รังสิตช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น 7.00-9.30 และ 17.00-19.30 ใช้ความถี่12นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วนใช้ความถี่20นาที
เส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น
7.00-10.30 และ 17.00-20.30 ใช้ความถี่ 20นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วนใช้ความถี่30นาที

รัช รัชฏา ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋วเพื่อรับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติค่ะ

🚇รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง