27.8 C
Thailand
วันพฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2023

ขบวนรถไฟทางไกล เหนือ ใต้ อีสาน ขึ้นลง ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

การรถไฟฯ แจ้ง เปลี่ยนต้นทาง-ปลายทาง ขบวนรถไฟทางไกล เหนือ ใต้ อีสาน จำนวน 52 ขบวน มาให้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566

ประกอบไปด้วย สายเหนือ จำนวน 14 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน และสายใต้ จำนวน 20 ขบวน

การรถไฟฯ กำหนดเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ในเวลา 13.19 น. เป็นขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ KIHA เพื่อการท่องเที่ยว ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ปลายทางสถานีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อตั๋วโดยสารนำเที่ยวโปรแกรมพิเศษนี้ ส่วนขบวนรถโดยสารเที่ยวแรกที่จะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คือขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก โดยการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทางไกลไปให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เริ่มจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า 30 วัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารและเดินทางตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ขอให้จะปรากฏสถานีต้นทางหรือปลายทางของขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (กภ.) บนตั๋วโดยสาร ทั้งนี้ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง จะยังคงใช้สถานีต้นทาง/ปลายทาง ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เช่นเดิม

นับจากวันที่ 19 มกราคม 2566 ขบวนรถไฟสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกขบวน

จะวิ่งบนโครงสร้างทางยกระดับเช่นเดียวกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ – รังสิต) ตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จนถึงสถานีดอนเมือง (เฉพาะที่สถานีดอนเมือง จะเป็นสถานียกระดับ) จะไม่มีขบวนรถโดยสารวิ่งระดับพื้นดิน ซึ่งมีทางจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ 8 แห่ง บนถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน และจะไม่มีขบวนรถไฟโดยสารเดินบนเส้นทางรถไฟเดิมระดับดิน และจะยกเลิกการใช้ป้ายหยุดรถไฟ กม.11 สถานีบางเขน ที่หยุดรถไฟทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และที่หยุดรถการเคหะ กม.19 และขบวนรถในเส้นทางสายใต้ก็จะวิ่งบนโครงสร้างทางยกระดับรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ – ตลิ่งชัน) ตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จนถึงสถานีบางบำหรุ ยกเว้นขบวนรถธรรมดา และชานเมืองในเส้นทางสายใต้ จะเดินรถระดับพื้นดินตั้งแต่สถานีชุมทางบางซื่อไปตามเส้นทางเดิม ทั้งหมดนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดได้เป็นอย่างดี ขบวนรถไฟสามารถเดินตรงตามเวลาได้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องผ่านจุดตัดทางรถไฟกับรถยนต์ ทั้งนี้ ขบวนรถที่ต้องเข้าสถานีกรุงเทพที่มี 100 กว่าขบวนต่อวันก็จะลดลง ลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

สำหรับขบวนรถไฟทางไกล กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว

ที่จะเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 52 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ จำนวน 14 ขบวน สายใต้ 20 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน

กลุ่มขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถนำเที่ยวทุกสาย จำนวน 62 ขบวน

ยังคงให้บริการต้นทาง-ปลายทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามเดิม ตั้งแต่ กรุงเทพ สามเสน ชุมทางบางซื่อ และจะขึ้นทางยกระดับเดินรถร่วมกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ยกเว้นขบวนรถธรรมดา และชานเมืองในเส้นทางสายใต้ จะเดินรถระดับพื้นดินตั้งแต่สถานีชุมทางบางซื่อไปตามเส้นทางเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ การรถไฟฯ จึงให้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋วโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และตั๋วเดือน สามารถนำตั๋วโดยสารเข้าใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เพื่อเชื่อมต่อที่สถานีดอนเมือง (ยกระดับ) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 1 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่บนตั๋วโดยสาร

รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว (รถไฟทางไกล)

สำหรับผู้โดยสารที่เคยขึ้น-ลงสถานีรถไฟทางไกล (ระดับพื้นดิน) ที่มีการยกเลิกให้บริการรับ-ส่ง การรถไฟฯ มีมาตรการอำนวยความสะดวก โดยผู้โดยสารในขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา สามารถใช้ตั๋วโดยสารเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

รถชานเมือง

สำหรับผู้ใช้บริการขบวนรถชานเมือง สามารถใช้ตั๋วเดือนเข้าใช้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม การให้บริการขบวนรถไฟทางไกล ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี เช่น ป้ายบอกทาง ที่พักคอยผู้โดยสาร รถเข็นสัมภาระ ลานจอดรถ เพื่อรองรับการใช้บริการที่สะดวกสบาย ปลอดภัย คลอบคลุมสำหรับผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย โดยทางเข้าของผู้โดยสารจะอยู่ที่ประตู 4 และจะมีช่องจำหน่ายตั๋วให้บริการทั้งหมด 10 ช่อง ผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารสามารถรอการโดยสารภายในโถงด้านล่างสถานี เพื่อรอขึ้นขบวนรถบนชานชาลาก่อนขบวนรถออก 20 นาที โดยสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขาออกจะอยู่ที่ชานชาลา 1 – 2 และขาเข้าจะอยู่ที่ชานชาลา 5 – 6 ส่วนสายใต้ขาออก จะอยู่ที่ชานชาลา 7 – 8 และขาเข้าอยู่ที่ชานชาลา 11 – 12 ส่วนการ เดินทางภายในสถานีเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณะนั้น จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อโดยสาร และใกล้จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว ม่วง ชมพู อีกทั้งยังอยู่ใกล้สถานีขนส่งผู้โดสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) มีรถโดยสารประจำทาง 3 สาย ให้บริการ ได้แก่ สาย 3 สาย 49 และ สาย 67

นอกจากนี้ รฟท.ได้ปรับแผนเดินรถไฟขนส่งสินค้าให้เดินเข้าเขตกรุงเทพฯ ชั้นในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งช่วยลดจำนวนรถไฟที่จะผ่านจุดตัดถนน ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อการลดการจราจรแออัดในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ลดความสูญเสียต่อประชาชนด้วย

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย ให้ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถนำมาดำเนินการอำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด และสามารถใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Related Articles

อ่านมากที่สุด

ร้านอาหาร เราเที่ยวด้วยกัน เชียงใหม่ 2565

0
รวมร้านอาหาร เราเที่ยวด้วยกัน เชียงใหม่ 2565 เฟส 4

ร้านอาหาร เราเที่ยวด้วยกัน ระยอง 2565

ร้านอาหาร เราเที่ยวด้วยกัน ระยอง 2565 - สำหรับเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ให้โทรไปสอบถามก่อน ซีฟู๊ดริมทะเลหนองแฟบ อาหารทะเล มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 ติดต่อเรา 080-076-1713 www.facebook.com/seafoodrimtalay/ LINE : @143cnsmu ร้านเกี๊ยวปลาสามย่าน ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บเมืองระยอง ระยอง ติดต่อเรา : 087-615-226 Facebook...

รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท สายสีลม สายสีทองเปิดกี่โมง เที่ยวสุดท้าย เที่ยวแรก

0
หากมาจากต่างจังหวัดก็จะงงๆ นิดละว่า แต่ละสายไปไหน เวลารถ เที่ยวแรก เที่ยวสุดท้าย
super+

ตั๋วบุฟเฟต์ airasia เริ่มจอง 5 ธ.ค. 65 นี้

ตั๋วบุฟเฟต์ airasia วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นี้เริ่มจอง

การค้นหา โรงแรม ที่พัก เข้าร่วม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ใส่ชื่อจังหวัด, ใส่ชื่อโรงแรมที่ต้องการค้นหา, คลิกเลือก ที่พักและโรงแรม, คลิกค้นหา

web เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่ม update ข้อมูลแล้ว

เริ่มลงทะเบียนโครงการฯ เฟส 5 สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่ 27 ก.พ. 66 - 2 มี.ค.66 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐦𝐞𝐥𝐨 𝐀𝐦𝐩𝐡𝐚𝐰𝐚 : ครัวส้มโอหวาน อัมพวา

คาเฟ่อัมพวา บรรยากาศช่วงเย็นจะดีมาก แนะนำ

MRT พร้อมเชื่อมต่อทุกระบบการเดินทาง สะดวก และรวดเร็ว

0
การเชื่ิอมต่อ MRT กับเส้นทางอื่นๆ

โรงแรมเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 อ่าวนาง เมือง กระบี่ ข้อมูล ณ 18 ก.พ. 66

เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่งปิดรับการลงทะเบียนไปเมื่อ 15 ก.พ. เดี๋ยวมา update อีกครั้งนะ