12.3 C
New York
วันเสาร์, มีนาคม 25, 2023

ที่พัก โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ที่พัก โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

เริ่มจองที่พัก 7 มีนาคม – 27 เมษายน 2566

 • ข้อสรุปที่จะเริ่มเปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ วันที่ 7 -15 ก.พ.2566
 • เปิดให้ประชาชนจองโรงแรมเพื่อใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 7 มี.ค.2566
 • เริ่มเข้าพักได้วันที่ 11 มี.ค.2566
 • วันที่ 27 เม.ย.2566 จะเป็นวันที่เข้าไปจองโรงแรมได้เป็นวันสุดท้าย
 • วันที่ 30 เม.ย.2566 เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการ
 • ขณะที่การเบิกจ่ายเงินต้องเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย.2566

ผู้ใช้สิทธิ์เดิมกดรับสิทธิบนเป๋าตัง ได้เลย

โดยคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2, 3 และเฟส 4 ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 5 และคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ไม่สนับสนุนค่าเครื่องบิน

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ (ห้องต่อคืน) สูงสุด 3,000 บาท จำกัดให้สิทธิจองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ (ห้องต่อคืน) ค่าใช้จ่าย E-Voucher 600 บาท และไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินเหมือนที่ผ่านมา

 เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • เริ่มจอง 7 มี.ค. ประชาชนจะเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่ 11 มี.ค.-30 เม.ย.2566 เท่านั้น
 • ลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ รัฐสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุด 5 ห้อง
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (E-Voucher) 600 บาทต่อวัน
 • จองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน
 • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ
รายชื่อโรงแรมตามภาค รายชื่อร้านอาหารตามภาค
โรงแรม  ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงแรม  ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงแรม  ภาคกลาง 22 จังหวัด
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดนครปฐม
6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
8.จังหวัดปทุมธานี
9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
11.จังหวัดพิษณุโลก
12.จังหวัดเพชรบูรณ์
13.จังหวัดลพบุรี
14.จังหวัดสมุทรปราการ
15.จังหวัดสมุทรสงคราม
16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสิงห์บุรี
18.จังหวัดสุโขทัย
19.จังหวัดสุพรรณบุรี
20.จังหวัดสระบุรี
21.จังหวัดอ่างทอง
22.จังหวัดอุทัยธานี

โรงแรม  ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

โรงแรม  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ชื่อโรงแรม  ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดสตูล
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. จังหวัดยะลา
ร้านอาหาร  ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ร้านอาหาร  ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ร้านอาหาร  ภาคกลาง
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดนครปฐม
6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
8.จังหวัดปทุมธานี
9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
11.จังหวัดพิษณุโลก
12.จังหวัดเพชรบูรณ์
13.จังหวัดลพบุรี
14.จังหวัดสมุทรปราการ
15.จังหวัดสมุทรสงคราม
16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสิงห์บุรี
18.จังหวัดสุโขทัย
19.จังหวัดสุพรรณบุรี
20.จังหวัดสระบุรี
21.จังหวัดอ่างทอง
22.จังหวัดอุทัยธานี

ร้านอาหาร  ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

ร้านอาหาร  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ร้านอาหาร  ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา
ที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน.com หมวดโรงแรมที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน.com หมวดร้านอาหาร

Related Articles

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
3,752ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

เนื้อหาล่าสุด