27.8 C
Thailand
วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023
หน้าแรกมอเตอร์เวย์ ถนนพิเศษจุดตัด ทางขึ้นลง ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษลอยฟ้า ชลบุรี ระยะทางกว่า 55 กม.

จุดตัด ทางขึ้นลง ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษลอยฟ้า ชลบุรี ระยะทางกว่า 55 กม.

Published on

โครงข่ายรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล

spot_img

จุดตัด ทางขึ้นลง ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษลอยฟ้า ชลบุรี ระยะทางกว่า 55 กม.

ทางพิเศษที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือทางพิเศษบูรพาวิถี

เริ่มจากส่วนต่อทางด่วนพิเศษฉลองรัช และสร้างคล่อมทางด่วนพิเศษมหานคร เมื่อถึงบางนา ก็ใช้พื้นที่เกาะกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ตอนบางนา-บางปะกง  เข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านอำเภอบางพลี ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ผ่านอำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ แล้วเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำเภอบางปะกง ข้ามแม่น้ำบางปะกง และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร

ทางด่วนบูรพาวิถี เป็นทางด่วนที่สร้างได้ดีมาก และสวยงาม มีถนนราบเลียบ รถสามารถทำความเร็วได้ แต่รถเล็กจะรู้สึกว่า มีลมแรง โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน

ออกจากมอเตอร์เวย์สาย 7 ต้องการเข้าทางพิเศษบูรพา

ทางออกจากมอเตอร์เวย์ไปบูรพาวิถี มี 2 เส้นทางที่มีระยะทางไม่ไกล
1 ออกช่วงต่าง ระดับคีรีนคร จะมีป้ายออกซ้ายไป ชลบุรี
2 ออกช่วงต่าง ระดับบางควาย จะมีป้ายออกซ้ายไป บางปะกง-บางวัว

รายชื่อด่านทางขึ้น-ลงบน  ทางพิเศษบูรพาวิถี ทิศทาง: บางนา – ชลบุรี

จากกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อจากทางด่วนพิเศษศรีรัช จาก พระราม 9, รามอินทรา (แยกบางนา)
– ทางลงบางนา กม.2
– ทางขึ้นบางนา กม.2
ด่านฯบางนา กม.6
– ขาเข้า บางนา – สำโรง – พระโขนง ช่องที่ 1 – 3 ดาวคะนอง – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ –
พระราม 9 – รามอิมทรา ช่องที่ 4 – 14

ด่านฯบางแก้ว
– ทางลงบางแก้ว
– ทางขึ้นบางแก้ว
ด่านฯบางนา กม.9-1
– ทางลงบางนา กม.9-1  ถนนกาญจนาภิเษก ไปถนนพระรามที่ 2
ด่านฯบางนา กม.9-2
– ทางลงบางนา กม.9-2 ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางปะอิน
ด่านฯวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)
– ทางลงวงแหวนรอบนอก ไปถนนพระรามที่ 2
– ทางขึ้นวงแหวนรอบนอก ถนนกาญจนาภิเษก จากบางปะอิน
ด่านฯบางนา กม.9-3 จุดนี้เรียก (จุดต่างระดับวัดสลุด)
– ทางขึ้นบางนา กม.9-3 ถนนกาญจนาภิเษก จากถนนพระรามที่ 2 / บางปะอิน
ด่านฯบางพลี 1
– ทางลงบางพลี 1
– ทางขึ้นบางพลี 1
ด่านฯบางพลี 2
– ขึ้นบางพลี 2
– ทางลงด่านฯบางพลี 2 ไปลาดกระบัง บางพลี
ด่านฯสุวรรณภูมิ 1 (จุดต่างระดับบางโฉลง)
– ทางขึ้นสุวรรณภูมิ 1 ชลบุรี – พัทยา
– ทางลงสุวรรณภูมิ 1 ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านฯสุวรรณภูมิ 2
– ทางลงด่านฯสุวรรณภูมิ 2 ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– ทางขึ้นด่านฯสุวรรณภูมิ 2 ไปชลบุรี – พัทยา

ด่านฯเมืองใหม่บางพลี
– ทางลงด่านฯเมืองใหม่บางพลี
– ทางขึ้นด่านฯเมืองใหม่บางพลี
ด่านฯบางเสาธง
– ทางลงด่านฯบางเสาธง
– ทางขึ้นด่านฯบางเสาธง
ด่านฯบางบ่อ
– ทางลงด่านฯบางบ่อ
– ทางขึ้นด่านฯบางบ่อ
ด่านฯบางพลีน้อย
– ทางขึ้นด่านฯบางพลีน้อย ไปบางนา / รามอิมทรา / ดาวคะนอง / ดินแดง
– ทางลงด่านฯบางพลีน้อย
ด่านฯบางสมัคร
– ทางลงด่านฯบางสมัคร
– ทางลงด่านฯบางสมัคร


ด่านฯบางวัว
– ทางลงด่านฯบางวัว
– ทางลงด่านฯบางวัว
ด่านฯบางปะกง
– ทางลงด่านฯบางปะกง
– ทางลงด่านฯบางปะกง
ด่านฯบางปะกง 2
– ทางขึ้นชลบุรี ไปบางนา / รามอิมทรา / ดาวคะนอง / ดินแดง
ด่านฯชลบุรี
– ทางลงด่าน ฯ ตรงไปถนนเทพรัตน (ลงจากทางพิเศษ) เข้าเมืองชลบุรี

จุดต่างระดับวัดสลุด แยกสมุทรปราการ, พระราม 2 บางขุนเทียน, บางปะอิน

ต่างระดับบางโฉลง เข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

เข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

จากกรุงเทพ ฯ ลงด่านบางวัว เข้ามอเตอร์เวย์ สาย 7

จากกรุงเทพ ฯ ลงด่านชลบุรี – ไปพัทยา

ลงด่านชลบุรี เข้าบายพาสด่านบางวัว เข้ามอเตอร์เวย์ สาย 7 เข้ามอเตอร์เวย์ตรงแยกต่างระดับบางพระ (กม.78) เพื่อตรงไปพัทยา หรือ 3 เส้นทางตามรูป

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ในอนาคต

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เริ่มต้นเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นโครงสร้างทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) ผ่านด้านหน้านิคมอมตะนคร คลองตำหรุ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี – ทางหลวง 361 มีจุดสิ้นสุดบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

อีกทั้งจากการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางขึ้น – ลง เบื้องต้น มี 3 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น – ลง บนถนนบ้านเก่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466) ทางขึ้น – ลง บนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และทางขึ้น – ลง บนถนนสุขุมวิท

ถนนเส้นนี้มีการตรวจจับความเร็ว

ถนนเส้นนี้มีกล้องจับความเร็วเพื่อให้ประชาชนรักษากฎหมายการจราจรและลดอุบัติเหตุ
– ขาออก กม 14 กับ 24
– ขาเข้า กม 31 กับ 14

ค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี

ค่าทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางด่วนที่เก็บเงินตามระยะทาง จากด่านขาเข้า รับการ์ด – เก็บเงินขาออก สามารถใช้ การ์ด express และ M-Pass ได้

ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี หรือ ทางด่วนบูรพาวิถี เป็นทางด่วนที่เก็บเงินตามระยะทาง

ตัวเลขด่านทางเข้า-ด่านทางออก ที่เห็นในใบรับค่าผ่านทางนั้น มาจากการนับตัวอาคารด่านของทางด่วนสายนี้ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง

สมมุติว่า ถ้าเจอใบรับ ระบุด่านทางเข้า = 33 ด่านทางออก = 04-X07 พร้อมประเภทรถ ระบบก็จะคำนวณระยะค่าผ่านทางให้อัตโนมัติ พร้อมบิล

เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ สถานที่เที่ยวบางแสน ชลบุรี

แหล่งท่องเที่ยว บางแสน และ ชลบุรี มีมากมาย มา Update

 • สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา
 • อ่างเก็บน้ำบางพระ
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • เขาสามมุข
 • ตลาดเก่าอ่างศิลา
 • วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)
 • พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางพันกรพันเนตร (ศาลเจ้าแม่กวนอิม อ่างศิลา)
 • ชายหาดบางแสน
 • แกรนด์แคนยอนคีรี ชลบุรี
 • หาดวอนนภา
 • แหลมแท่น
 • ถนนคนเดินบางแสน
 • ตลาดหนองมน
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วังแสนสุข สวนพุทธแดนนรก เมืองสวรรค์
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน ชลบุรี
 • ตลาดประมงท่าเรือพลี
 • วัดบางพระวรวิหาร วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย หรือวัดเขาบางทราย
 • น้ำตกชันตาเถร

Latest articles

เดือนตุลาคม มีวันหยุดยาว 2 ช่วง

เดือนตุลาคม ​ มีวันหยุดยาวอะไรบ้าง หยุด 2 ช่วงวันไหนบ้าง เช็คเลย

รถไฟขบวนด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ตกราง งดเดินรถเชียงใหม่ – กทม.

30 ก.ย.66 เวลา 05:48 น. รถไฟขบวนด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ตกราง หลังน้ำป่าทะลัก ระหว่างสถานีแก่งหลวง-บ้านปิน จ.แพร่ จนท.อยู่ระหว่างกู้ขบวนรถฯ

CentralThe1CreditCard เที่ยวญี่ปุ่น 2566 ลด Agoda 12%

โปรตั้งแต่สนามบินไปจนถึงญี่ปุ่น ไม่ว่าจะบิน ทัวร์ตะลุยทำกิจกรรมต่างๆ ยันเข้าที่พัก แค่มีบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใบเดียวจบ

ตู้ Drop&Go ของ Glean(กรีน) คืออะไร?

เก็บขวดใสใส่ตู้ ตู้ Drop&Go สะสมแต้มแลกรางวับ

More like this

ถนน 346 เชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก

ถนนราชพฤกษ์ ตอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 กับสร้างและขยายถนนสายเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษก ที่แยกต่างระดับสาลิโข-แยกต่างระดับโค้งสามวัง และแยกต่างระดับไพร่ฟ้า-แยกต่างระดับบางโพธิใต้ รวมทั้งถนนต่อเชื่อมตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก

การเดินทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา และ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

การเดินทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา และ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

มอเตอร์เวย์ สาย 9 ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 168 กิโลเมตร