27.8 C
Thailand
วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023
หน้าแรกมอเตอร์เวย์ ถนนพิเศษทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว

Published on

โครงข่ายรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล

spot_img

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว

ส่วนกรณีที่มีแผนเปิดให้บริการบางช่วงก่อน ถ้าก่อสร้าง 3 ตอนแล้วเสร็จเดือน ต.ค. 66 เพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาปัญหาการจราจรการเดินทางบนถนนพระราม 2 นั้น ขณะนี้โครงการทั้ง 3 ตอนจะเสร็จช่วงกลางปี 67 ดังนั้นยังคงไม่สามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – ปากท่อ เป็นหนึ่งโครงการภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งจัดว่ามีลำดับความสำคัญสูง มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณด่านบางขุนเทียนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจะเป็นการเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) อีกทั้ง จะเป็นโครงข่ายเส้นทางสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนในการเดินทางและขนส่งสินค้าลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ

Motorway บางขุนเทียน – วังมะนาว มีจากจุดเริ่มต้นที่ทางขึ้นทางด่วนพระราม 3 – วงแหวนรอบนอกตะวันตก บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นระยะทางกว่า 75 กม. ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 87,000 ลบ. โดยที่ เฟส 1 บางขุนเทียน – เอกชัย จะมีระยะทาง 11.5 กม. ใช้งบประมาณ 15,000 ลบ.

เฟสระยะทาง
 1ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย
กม.9 ถึง กม.21 + 500 ทั้งหมด 11.5 กม.
2.1ถ.เอกชัย – บ้านแพ้ว
กม.21 + 500 ถึง กม.41 + 500 ทั้งหมด 20 กม.
2.2บ้านแพ้ว – สมุทรสงคราม
กม.41 + 500 ถึง กม.62 + 800 ทั้งหมด 21.3 กม.
 3สมุทรสงคราม – จุดตัด สค.4012
กม.62 + 800 ถึง กม.72 + 800 ทั้งหมด 10 กม.

เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 จะเริ่มที่ จ.กรุงเทพฯ – สมุทรสาคร – ราชบุรี เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 35 ระยะทางช่วงที่ 1 -2 รวม 24.6 กม. และช่วงที่ 3 ระยะทาง 47.4 กม.

โครงการนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอน 1 ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เริ่มต้นที่ กม.11+960-14+535 พื้นที่ กรุงเทพฯ ระยะทาง 2.575 กม. ค่าก่อสร้าง 3,994,400,000 บาท กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ (กลุ่มบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 86.912%

ตอน 2 ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย กม.ที่ 14+535-18+642 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 4.1 กม. ค่าก่อสร้าง 3,991,986,000 บาท บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 76.803%…

ตอน 3 ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย กม.ที่ 18+642-20+295 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 1.653 กม. ค่าก่อสร้าง 2,491,000,000 บาท บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 83.843%

โครงการทั้ง 3 ตอน เริ่มงานเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาเดิม 11 ส.ค. 65 จากนั้นขยายสัญญาใหม่ครั้งที่ 1 ถึงเดือน ต.ค. 66 เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และผลกระทบโควิด-19 ขณะเดียวกันมีแนวโน้มจะขยายสัญญาครั้งที่ 2 ถึงเดือน มิ.ย. 67 เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 โดยยกเว้นค่าปรับเป็น 0 ตามสิทธิที่ผู้รับจ้างได้รับ

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย

1. แนวเส้นทาง

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อได้โดยตรงกับโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสิ้นสุดที่บริเวณเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร มีด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1) ด่านพันท้ายนรสิงห์

2) ด่านมหาชัย 1

3) ด่านมหาชัย 2

4) ด่านสมุทรสาคร 1

5) ด่านสมุทรสาคร 2

6) ด่านบ้านแพ้ว

2. รูปแบบการก่อสร้าง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) มีรูปแบบเป็นการก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ โดยดำเนินการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย (M82) โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 9+731 ในเขตพื้นที่สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 10.564 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร มีจุดขึ้น – ลง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านฯ พันท้ายนรสิงห์ และด่านฯ มหาชัย 1 โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด) ปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

ช่วงที่ 2 ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว (M82) โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 16.350 กิโลเมตร โดยออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดขึ้นลงจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านฯ มหาชัย 2 ด่านฯ สมุทรสาคร 1 ด่านฯ สมุทรสาคร 1 และด่านฯ บ้านแพ้ว โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด) กรมทางหลวงมีแผนการก่อสร้างโดยใช้แหล่งเงินจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิน 19,700 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

3. การจัดเก็บค่าผ่านทาง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) โดยเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง ซึ่งใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ซึ่งสามารถรองรับระบบการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น หรือ Multi-Lane Free Flow (MLFF) ได้

ทั้งนี้ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์รายได้ค่าผ่านทางที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต และอัตราผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจของโครงการ สรุปอัตราค่าผ่านทางได้ ดังนี้

ประเภทรถอัตราค่าผ่านทาง
(อัตราแรกเข้า + อัตราคิดตามระยะทาง)
รถยนต์ 4 ล้อ10 บาท + 2.0 บาท/กม.
รถยนต์ 6 ล้อ16 บาท + 3.2 บาท/กม.
รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ23 บาท + 4.6 บาท/กม.

สถานะและแผนการดำเนินโครงการ

โครงการทั้ง 3 ตอน เริ่มงานเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาเดิม 11 ส.ค. 65 จากนั้นขยายสัญญาใหม่ครั้งที่ 1 ถึงเดือน ต.ค. 66 เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และผลกระทบโควิด-19 ขณะเดียวกันมีแนวโน้มจะขยายสัญญาครั้งที่ 2 ถึงเดือน มิ.ย. 67 เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 โดยยกเว้นค่าปรับเป็น 0 ตามสิทธิที่ผู้รับจ้างได้รับ

ช่วงที่ 1 บางขุนเทียน – เอกชัย เม.ย. 2566

ช่วงที่ 2 เอกชัย – บ้านแพ้ว เม.ย. 2566

จากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ขอบคุณที่มาข้อมูล : http://www.doh-motorway.com/

Latest articles

เดือนตุลาคม มีวันหยุดยาว 2 ช่วง

เดือนตุลาคม ​ มีวันหยุดยาวอะไรบ้าง หยุด 2 ช่วงวันไหนบ้าง เช็คเลย

รถไฟขบวนด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ตกราง งดเดินรถเชียงใหม่ – กทม.

30 ก.ย.66 เวลา 05:48 น. รถไฟขบวนด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ตกราง หลังน้ำป่าทะลัก ระหว่างสถานีแก่งหลวง-บ้านปิน จ.แพร่ จนท.อยู่ระหว่างกู้ขบวนรถฯ

CentralThe1CreditCard เที่ยวญี่ปุ่น 2566 ลด Agoda 12%

โปรตั้งแต่สนามบินไปจนถึงญี่ปุ่น ไม่ว่าจะบิน ทัวร์ตะลุยทำกิจกรรมต่างๆ ยันเข้าที่พัก แค่มีบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใบเดียวจบ

ตู้ Drop&Go ของ Glean(กรีน) คืออะไร?

เก็บขวดใสใส่ตู้ ตู้ Drop&Go สะสมแต้มแลกรางวับ

More like this

ถนน 346 เชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก

ถนนราชพฤกษ์ ตอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 กับสร้างและขยายถนนสายเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษก ที่แยกต่างระดับสาลิโข-แยกต่างระดับโค้งสามวัง และแยกต่างระดับไพร่ฟ้า-แยกต่างระดับบางโพธิใต้ รวมทั้งถนนต่อเชื่อมตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก

การเดินทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา และ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

การเดินทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา และ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

มอเตอร์เวย์ สาย 9 ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 168 กิโลเมตร