เริ่มแล้ว! เดินทางเข้าไทยไม่ต้องใช้เอกสารฉีดวัคซีนและตรวจเชื้อโควิด

#กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล แจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด

ประกาศกรมการกงสุล: การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

📍 กรุณาจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมารับบริการนะคะ 📍

🔹 บริการทำหนังสือเดินทาง (จองคิวออนไลน์)

1. จองคิวออนไลน์นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางผ่าน

📌www.qpassport.in.th

2. สามารถ “เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่” ที่จะเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง

📌 โดยไปที่ “ข้อมูลบัญชี” เลือก “หนังสือเดินทาง” เลือก “รายละเอียด” เลือก “เปลี่ยนแปลงข้อมูล” เลือก “ข้อมูลการเข้ารับบริการ” และเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

3. บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทาง

– คัดประวัติหรือบันทึกแก้ไขหนังสือเดินทาง โปรดนัดหมายเข้ารับบริการ อีเมล 100.bookingthailand@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 09-3010-5248

– ตรวจสอบประวัติ โปรดนัดหมายเข้ารับบริการ โทร. 02-981-7272 หรือ 02-575-1031 หรือ อีเมล thaipass@mfa.mail.go.th

4. สอบถามเพิ่มเติม

– สายด่วน โทร. 08-0913-2278 และ 09-3010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

🔹 บริการรับรองเอกสาร (กรอกแบบฟอร์มออนไลน์)

1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการรับรองเอกสาร

– กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่

https://bit.ly/2VVu2LX

– สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่

https://forms.gle/e3yKC9ihGgSz67Nu8

เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป

2. สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร

– กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สายด่วน โทร. 02-575-1055 และ 02-575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

– สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สายด่วน โทร. 02-103-1631 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

#กรมการกงสุล#กระทรวงการต่างประเทศ

ปัญหาการลงทะเบียนจองคิว ที่พบบ่อย การตั้ง user /password

1. การตั้งรหัสผ่านจำเป็นต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เช่น @#!$*?_() (ตัวใดตัวหนึ่ง) ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวนะคะ ยกตัวอย่างเช่น Dca@sec0301 หรือ 0301Dca# หรือ (DCA)sec0301 เป็นต้น

2. การกรอกข้อมูลในแต่ละช่องต้องครบถ้วนตามเครื่องหมาย (*) ตรวจสอบที่อยู่ว่าท่านเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล แล้วหรือยัง หรือหากไม่มีหมู่ที่ หรือซอย ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ค่ะ

3. ขอให้สังเกตว่าระบบแจ้งเตือนบางจุดไหม เช่น กรอกอีเมลไม่ตรงกันทั้ง 2 ครั้ง หรือกรอกรหัสผ่านไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือเผลอไปกรอกโดนช่องชื่อกลาง เป็นต้นค่ะ

4. ขอให้ใช้วิธีพิมพ์เองในทุกช่องที่กรอกแทนการ copy และ paste นะคะ

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีลงทะเบียนเพิ่มเติมที่ https://image.mfa.go.th/…/User_Manual_Online_Booking…