คนละครึ่ง 5 รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์ก่อน 16 ต.ต. เวลา 22.59 น.

แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ที่ใช้จ่ายครั้งแรกแล้ว สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.65 ระหว่างเวลา 06.00 – 22.59 น. หรือจนกว่าจะหมดวงเงิน

ช่องทางการติดต่อคนละครึ่ง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

02-111-1122

24 ชั่วโมง

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

02-109-2345

จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน

02-111-9999 กด 3

24 ชั่วโมง

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน

02-111-1122 กด 2, กด 3

24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

02-109-2345 กด 3

24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่
(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” หรือ
(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) มายัง halfhalf@fpo.go.th

02-273-9020 ต่อ 3503, 3506,3502,3542,3518, 3536

08-5842-7102 ถึง 7108

จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)