Monday, January 30, 2023
Homeข่าวสารสาระอัพเดทพายุโนรู 28 กย 65 19.00 น. อีฝนตกหนัก

อัพเดทพายุโนรู 28 กย 65 19.00 น. อีฝนตกหนัก

อัพเดทพายุโนรู 28 กย 65 19.00 น. อีสาน ฝนตกหนัก

“ศูนย์กลาง” ของโนรู กำลังเข้าเขตประเทศไทย บริเวณ อำเภอศรีเมืองใหม่ (อุบลฯ) ด้วยแรงลมศูนย์กลางราว 85 กม/ชม หรือ ระดับ พายุโซนร้อน

จากนั้น จะพัดผ่าน อำเภอตระการพืชผล (อุบล) อำเภอพนา (อำนาจเจริญ) อำเภอลืออำนาจ (อำนาจเจริญ) อำเภอหัวตะพาน (อำนาจเจริญ) อำเภอคำเขื่อนแก้ว (ยโสธร) อำเภอพนมไพร (ร้อยเอ็ด) อำเภอเมืองสรวง (ร้อยเอ็ด) อำเภอสุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด) #อำเภอจตุรพักตรพิมาน (ร้อยเอ็ด) อำเภอวาปีปทุม (มหาสารคาม) #อำเภอนาเชือก (มหาสารคาม)

และสิ้นสุดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในเย็นวันพฤหัส 29 กยบริเวณ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล อำเภอโนนศิลา และ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่มา อุตุนิยมวิทยา ฮ่องกง / เพจพี่แป๋ว กิน เที่ยว ฮ่องกง เห็นภาพชัด เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องภาคอีสาน ขออนุญาตเผยแพร่

RELATED ARTICLES

Most Popular