Monday, January 30, 2023
Homeข่าวสารสาระศูนย์ฉีดวัคซีนกีฬาเวสน์ เปิดเสาร์-อาทิตย์ รับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไปทุกสัญชาติ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกีฬาเวสน์ เปิดเสาร์-อาทิตย์ รับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไปทุกสัญชาติ

ศูนย์ฉีดวัคซีนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง ปรับวันให้บริการและเปิดถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้!

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย แจ้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จะเปิดให้บริการถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ โดยปรับวันให้บริการ ดังนี้

-ตลอดเดือนตุลาคม 2565 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 -16.00น.
-ตลอดเดือนพฤศจิกายน จะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 -16.00น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการรับวัคซีน #โควิด19 สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งวอล์คอิน (Walk in) หรือจองผ่านแอป QueQ ล่วงหน้าก็ได้

ย้ำ! ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ควรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการ และลดโอกาสการเสียชีวิต สอบถามเพิ่มเติม สำนักอนามัย โทร.022032883

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/T8iBvCpVQAN3AmbCA?g_st=ic

RELATED ARTICLES

Most Popular