Saturday, January 28, 2023
HomePhoto-ภาพถ่ายเนื้อองค์ภายในหลวงพ่อพุทธโสธร

เนื้อองค์ภายในหลวงพ่อพุทธโสธร

เนื้อองค์ภายในหลวงพ่อพุทธโสธร

เนื้อองค์ภายในหลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำมาให้สมเป็นศิริมงคลกับทุกคน

สถานที่ตั้ง: วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ความกว้าง: 5 ฟุต 6 นิ้ว

ความสำคัญ: พระพุทธรูปสำคัญ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อสามัญ: หลวงพ่อโสธร

ชื่อเต็ม: พระพุทธโสธร

วัสดุ: หินทราย ปิดทอง

ศิลปะ: ปางขัดสมาธิ ศิลปะอยุธยา

เครดิตจาก facebook คุณโอ่ง ศรีสุข

RELATED ARTICLES

Most Popular