12.3 C
New York
วันเสาร์, มีนาคม 25, 2023

ใช้บัตรประชาชนดิจิทัล แสดงก่อนขึ้นเครื่องได้! แต่ห้ามใช้ภาพถ่ายบัตรประชาชน

ใช้บัตรประชาชนดิจิทัล แสดงก่อนขึ้นเครื่องได้! แต่ห้ามใช้ภาพถ่ายบัตรประชาชน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ #AOT แจ้งการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้าม พื้นที่ควบคุมหรือเขตการบินของสนามบิน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ผู้โดยสารต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงตัวตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นพร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) โดยสามารถใช้เอกสารแสดงตนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1.เอกสารฉบับจริง เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแสดงรูปของผู้ถือบัตร และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนพิการ หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรประชาชนจิตอาสา บัตรประจำตัวข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือ 2.เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิเคชั่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น DLT QR Licence, D.DOPA

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม พื้นที่ควบคุม หรือเขตการน ผู้โดยสารจึงไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสารระบุตัวตนตัวจริง หรือภาพถ่าย หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการแสดงตน เพราะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการปลอมแปลง

Related Articles

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
3,752ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

เนื้อหาล่าสุด